Przejdź do treści

Oferty praktyk

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie serdecznie zaprasza osoby zainteresowane do realizacji praktyk studenckich w zakresie działalności Biura. Podania można kierować drogą elektroniczną (bppm@um.szczecin.pl) lub składać osobiście w sekretariacie Biura Planowania Przestrzennego Miasta.

Należy załączyć następujące dokumenty:

  • podanie o odbycie praktyk studenckich, wraz z proponowanym terminem;
  • imienne skierowanie na praktykę studencką wystawione przez uczelnię;
  • umowa o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych z uczelni.