Przejdź do treści

Struktura organizacyjna

Biuro Przestrzennego Planowania Miasta w Szczecinie

Dyrektor: Zofia Fiuk-Dymek
tel. 91 424 57 39

Zastępca dyrektora oraz generalny projektant: Angelika Szerniewicz-Kwas
tel. 91 424 57 40

Zespoły projektowe

Zespół Generalnego Projektanta
tel. 91 424 57 40
Generalny Projektant: Angelika Szerniewicz-Kwas

Zespół Urbanistyczny Śródmieście - Zachód
tel. 91 424 57 44
Kierownik Zespołu: Anna Sokołowska

Zespół Urbanistyczny Północ
tel. 91 424 57 50
Kierownik Zespołu: Anna Borysewicz

Zespół Urbanistyczny Prawobrzeże
tel. 91 424 57 46
Kierownik Zespołu: Wioletta Lisiecka

Zespół Programowania Rozwoju i Systemów Informatycznych
tel. 91 424 57 36
p.o. Kierownika Zespołu: Honorata Prałat

Zespół Komunikacji
tel. 91 424 57 42
Kierownik Zespołu: Katarzyna Krauze

Zespół Inżynierii
tel. 91 424 57 47
Kierownik Zespołu: Marta Bińkowska

Zespół Ochrony Środowiska
tel. 91 424 57 48
Kierownik Zespołu: Jolanta Wiśniewska

Księgowość
tel. 91 424 57 35
Główna Księgowa: Dorota Stadnik